Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


План роботи на 2016 рік

П Л А Н Роботи

Інтернет Асоціації України на 2016 рік

 

Напрямки діяльності

Заходи

Відповідальні/ учасники

Примітка

1

                                                                                   Захист законних інтересів членів ІнАУ

1.1

Опір монополізму, порушенням умов економічної конкуренції

 

Не допустити прийняття нормативно-правових актів, які поглиблюють монополізм на ринку телекомунікацій та створюють необгрунтовані преференції крупним гравцям ринку 

 

Не допустити прийняття законопроектів, які передбачають створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг на умовах, що поглиблюють монополізм на ринку телекомунікацій

 

Сприяти виконанню вимог закону України «Про телекомунікації» з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів будинкових розподільчих мереж в спорудах комунальної власності

 

Продовжити захист членів ІнАУ щодо недопущенню порушень умов економічної конкуренції, недопущенню монополізму

О.Гусєв

А.Марчук

А.Нагорнюк

 

1.2

Захист від незаконних дій держави і третіх осіб

Організувати реагування на випадки порушення законних інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку з боку органів державної влади та місцевого самоврядування

                                                

О.Гусєв

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

1.3

Протидія шкідливим новаціям у сфері податків і зборів

Продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям учасникам ринку, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, недопущенню монополізму

 

О.Гусєв

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

1.4

Протидія шкідливій для ринку практиці необґрунтованого блокування або обмеження доступу до ресурсів Інтернет з боку правовласників

Продовжити формування механізмів збору інформації від учасників ринку на предмет виникнення випадків необґрунтованого блокування або обмеження доступу за фактами порушення авторських та суміжних прав.
Здійснювати аналіз причин виникнення необґрунтованих випадків блокування або обмеження доступу.

Ю.Каргаполов

М.Крилов

 

1.5

Підтримка ліцензіатів радіочастот і дерегуляція у сфері використання РЧР

Продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів

 

Взаємодіяти з НКРЗІ, іншими органами державної влади та учасниками ринку щодо підвищення відповідальності держави перед ліцензіатами радіочастот щодо захисту його законних прав.

 

О.Гусєв

К.Жакун

О.Федієнко

 

1.6

Інформаційна та правова підтримка членів ІнАУ

Сприяти прозорій і відкритій роботі ІнАУ

 

Виконувати постійну роботу щодо моніторингу та аналізу законопроектів, які мають суттєвий вплив на сферу ІКТ

 

Інформувати про ключові заходи у сфері ІКТ

 

Інформувати про результати соціологічного дослідження інтернет аудиторії Україні (щомісячно)

 

Інформування щодо результатів оцінки обсягів ринку медійної інтернет-реклами України (кожні півроку)

 

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

2

Забезпечення доступу до інфраструктури телекомунікацій

2.1

Сумісний підвіс кабелів зв’язку

Продовжити роботу щодо запровадження адміністративного та тарифного регулювання доступу та використання сумісного підвісу кабелів зв’язку на об’єктах електроенергетичного комплексу на основі прийнятої ІнАУ «Концепції використання об'єктів електроенергетичного комплексу для розташування інфраструктури телекомунікаційних мереж»

 

Налагодити співпрацю з НКРЕКП щодо доступу до інфраструктури електроенергетичних мереж для спільного підвісу кабелів електрозв’язку

 

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

А.Марчук О.Федієнко

 

 

 

 

2.2

Доступу до будинкових розподільчих мереж

Сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів будинкових розподільчих мереж в спорудах комунальної власності

 

Забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування при формування рішень щодо доступу до БРМ, які перебувають у сфері їх управління

 

О.Гусєв

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

А.Марчук

О.Федієнко

 

2.3

Доступ до кабельної каналізації електрозв’язку

Приділити увагу недопущенню зловживань монопольним становищем на ринку кабельної каналізації електрозв’язку

 

В.Кондратюк

О.Гусєв

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

2.4

Закон про доступ до інфрастуктури телекомунікацій

Забезпечити врахування інтересів операторів/провайдерів телекомунікацій при опрацюванні проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»

 

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

А.Марчук

О.Федієнко

 

 

3

Розвиток дочірніх підприємств та структур ІнАУ

3.1

Розвиток ДП «Українська мережа обміну трафіком»

Реалізувати рішення щодо стратегії розвитку ДП «УкрМОТ»

 

Розробляти і впроваджувати нові сервіси мережі UA-IX

А.Нагорнюк

 

 

 

3.2

Розвиток Комітетів та Робочих груп ІнАУ

Сприяти роботі Комітетів і робочих груп ІнАУ

 

Підтримувати робочі групи ІнАУ, які створюються для вирішення актуальних питань діяльності Асоціації

 

О.Гусєв

А.Нагорнюк

 

4

Забезпечення балансу між свободою та безпекою в Інтернеті

4.1

Захист свободи слова

Вжити всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет

 

Сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідного балансу з безпечним використанням Мережі

 

О.Гусєв

М.Тульєв

 

4.2

Безпечніше використання Інтернету і протидія кіберзлочинності

Продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України

 

Проводити діяльність у напрямку підвищення безпеки дітей в Інтернет-просторі

 

Сприяти забезпеченню виконання законодавства України щодо недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб

 

О.Гусєв

М.Тульєв

О.Федієнко

 

4.3

Захист телекомунікацій та інформаційна безпека

Забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі щодо забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері

Налагодити співпрацю зі Збройними силами України щодо підвищення боєздатності та ефективності Збройних сил України

Сприяти удосконаленню законодавства, що спрямоване на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж

 

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

5

Розвиток ринку інтернет-реклами

5.1

Розвиток дослідницьких проектів

Сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку

 

Продовжити виконання і розвиток проекту досліджень соціально-демографічних показників українських відвідувачів інтернет-сайтів на базі панелі

 

Продовжити виконання і розвиток досліджень ринку інтернет-реклами

 

Здійснювати подальше вдосконалення Глосарію термінів інтернет-реклами

 

М.Коміссарук

 

5.2

Співробітництво В сфері інтерне-реклами

Здійснювати впровадження єдиного термінологічного поля

 

Виконати необхідні кроки щодо включення даних досліджень ІнАУ у глобальні звіти

 

Проводити навчальні семінари для спеціалістів сфери інтернет-реклами провідних галузей

 

М.Коміссарук

 

6

Підтримка законодавчих ініціатив

6.1

Моніторинг законодавчих актів, що перебувають у сфері інтересів членів ІнАУ

Забезпечувати інформування про нові нормативні акти та законопроекти, проводити аналіз впливу нормативних актів на діяльність членів ІнАУ.

 

 

 

6.2

Дерегуляція і впровадження європейських принципів регулювання

Продовжити роботу, передбачену Планом дерегуляції, щодо спрощення діяльності у сфері телекомунікацій. 

 

Докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку при впровадженні європейських принципів регулювання та взаємодії

 

Сприяти розвитку адресного простору України на базі чітко і заздалегідь визначеної процедури прийняття рішень, з урахуванням позицій всіх учасників вітчизняного інтернет-ринку

 

О.Гусєв

А.Нагорнюк

 

6.3

Закон про електронні комунікації

Забезпечити врахування інтересів учасників ІКТ-ринку при опрацюванні проекту закону України «Про електронні комунікації» задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні

 

О.Гусєв

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

6.4

Сфера аудіовізуальних послуг

Сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності

 

К.Жакун

 

6.5

Питання авторського права та суміжних прав

Продовжити роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм  захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням cтворенню умов для розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав

 

Ю.Каргаполов

М.Крилов

 

6.6

Питання електронних платежів та електронної комерції

Продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні механізмів функціонування електронної комерції

 

Сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо)

 

Ю.Каргаполов

 

 

 

7

Співпраця з учасниками ІКТ-ринку

7.1

Компанії-члени ІнАУ

Забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в умовах соціальної та економічної кризи задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері

 

Забезпечення формування пакетів послуг для членів ІнАУ за спеціальними цінами (участь у виставках, семінарах та конференціях; забезпечення матеріалами)

 

Забезпечення своєчасного розміщення матеріалів на офіційному сайті ІнАУ

 

Забезпечення розповсюдження інформації про діяльність ІнАУ на виставках та ділових заходах

 

Організація заходів «без краваток»

 

К.Жакун

А.Нагорнюк

 

7.2

Органи виконавчої влади, профільні комітети ВР, найбільші політичні партії

Організація участі представників ІнАУ у робочих групах, в обговореннях, організованих державними органами щодо розвитку ІКТ-послуг. 

 

Організація запрошень представників органів державної влади на заходи ІнАУ (круглі столи, конференції, тощо).

 

Організація участі у роботі, пов’язаній з членством представників ІнАУ в громадських радах при органах виконавчої влади.

 

Лобіювання інтересів членів ІнАУ

 

Формування та відстоювання аргументованої позиції щодо захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку при розробці галузевого законодавства, в ході проведення консультацій та робочих зустрічей з представниками державних органів у питаннях ІКТ-ринку

 

О.Гусєв

К.Жакун

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

7.3

Сектор громадських організацій та бізнес-асоціацій сфери інфокомунікаційних послуг, ринку інтернет-реклами, виробників контенту та ін.

Співпраця з представниками ІКТ-галузі задля пошуку шляхів виходу держави з соціальної, політичної та економічної кризи, забезпечення розвитку інформаційного суспільства

 

Консолідація різних бізнес-асоціацій з питань, які є спільними та актуальними для всіх сегментів бізнесу України

 

Забезпечення популяризації діяльності ІнАУ серед неурядових організацій та бізнес-асоціацій

 

Забезпечення проведення спільних PR-заходів, розсилки прес-релізів, роботи зі ЗМІ, участі у прес-конференціях, виставках

 

Забезпечення участі ІнАУ у спільних проектах з представниками неурядових організацій

 

О.Гусєв

К.Жакун

А.Нагорнюк

О.Федієнко

 

7.4

Коло компаній, яких ІнАУ хотіла б бачити серед своїх членів

Залучення до Асоціації нових членів шляхом забезпечення популяризації членства в ІнАУ серед потенційних членів, організація зустрічей з потенційними членами ІнАУ

 

Забезпечення надання організаційно-методичної та правової допомоги потенційним членам ІнАУ

 

К.Жакун

А.Нагорнюк

 

7.5

Користувачі телекомунікаційних послуг

Забезпечення здійснення суспільних проектів, спрямованих на контакт з користувачами

 

Проведення конкурсу на кращий веб-сайт навчальних закладів

 

О.Федієнко

 

7.6

Співробітництво зі ЗМІ

Розвиток співпраці з представниками ЗМІ з метою підвищення рівня інформування про діяльність ІнАУ, Комітетів ІнАУ та членів ІнАУ

 

Надання підтримки ЗМІ у питаннях висвітленні діяльності ІнАУ

 

Надання ЗМІ статистичної інформації щодо вітчизняної інтернет-аудиторії

 

 

 

 

 

 

7.7

Співробітництво з міжнародними організаціями

Забезпечення популяризації діяльності ІнАУ на міжнародному рівні

 

Проведення консультацій та спільної діяльності, спрямованої на розвиток ринку інфокомунікаційних послуг в Україні та в усьому світі

 

Забезпечення участі у міжнародних форумах, виставках та ін. заходах

 

Ю.Каргаполов

М.Тульєв

 

7.8

Сприяння впровадженню нових ключових технологій Internet (IPv6, DNSSEC, RPKI, тощо).

Популяризація та інформування Членів ІнАУ щодо нових технологій мережі Інтернет на форумах, конференціях, а також на сайті ІнАУ.

 

Робота з держорганами щодо впровадження ними нових технологій.

 

Консультації Членів ІнАУ та держогранів щодо впровадження нових технологій.

М.Тульєв

 

8

Організаційна діяльність

8.1

Засідання Правління ІнАУ

Організація робіт з підготовки порядку денного, матеріалів для засідань, визначення складу запрошених та розсилку запрошень, проведення засідань

 

О.Гусєв

О.Федієнко

 

8.2

Засідання Комітетів та Робочих груп ІнАУ

Формування планів роботи Комітетів та Робочих груп, порядку денного засідань Комітетів та Робочих груп

 

О.Гусєв

А.Нагорнюк

 

8.3

Підтримка сайту ІнАУ.

Здійснення перезапуску сайту ІнАУ

 

Забезпечення процесу оновлення інформації та технічної підтримки

 

 

 

9

Доменні питання

9.1

Моніторинг та аналіз ситуації на українському ринку реєстрації доменних імен

Здійснення збору статистичної інформації про стан українського ринку реєстрації доменних імен. Формування опитувальних листів для експертів з метою проведення опитувань на предмет виявлення тенденцій, що ведуть до ослаблення стабільності роботи ринку.

Забезпечувати інформування про нові нормативні акти та законопроекти, проводити аналіз впливу нормативних актів на діяльність членів ІнАУ.

Ю.Каргаполов

 

9.2

Сприяння створенню збалансованого за інтересами всіх зацікавлених сторін доменного ринку України

Формування на принципах відкритості та прозорості платформи для розробки плану дій з впровадження механізмів мультистейкхолдерізму та уніфікації правил адміністрування всіх українських ccTLD згідно вимог та рекомендацій ICANN.

Ю.Каргаполов

 

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.